Taustaa

Ajatus Research Initiative on Organised Crime RIOC ry:n perustamisesta syntyi vuonna 2018, kun pieni ryhmä eurooppalaisia asiantuntijoita jakoi saman vision siitä, että järjestäytyneiden rikollisryhmien ja verkostojen soluttautumista yhä syvemmälle eurooppalaisiin yhteiskuntiin täytyy tehokkaammin estää.

Järjestäytynyt rikollisuus (JR) nähdään yhä vakavampana uhkana kansainväliselle turvallisuudelle ja vakaudelle sekä taloudelle niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Myös Euroopan Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTTP) puolella, JR on saanut uudenlaista huomiota. Aivan ensinnä RIOC ry toi yhteen asiantuntijoita eri sidosryhmistä pohtimaan parempia työvälineitä Euroopan unionille järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa ml. toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

RIOC ry:n perustajat kirjoittivat käsikirjan YTPP-operaatioissa työskenteleville neuvonantajille (The CSDP Handbook on Advisory Support to tackle Organised Crime), jonka Kriisinhallintakeskus julkaisi syksyllä 2019.

RIOC ry:n perustajat valmistelivat myös sisällön kolmen päivän mittaiseen työpajaan, joka käsitteli YTTP kriisinhallintaoperaatioiden roolia järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen toiminnan estämiseksi ja vaikeuttamiseksi kohdemaissa. Tämän työpajan rahoitti EU Police and Civilian Services Training (EUPCST) projekti EU:n komission varoin lokakuussa 2019.  Käsikirja ja työpaja olivat RIOC ry:n ensimmäisiä askelia keskeisten toimintaperiaatteidensa toimeenpanemiseksi eli strategisten ja taktisten instrumenttien kehittämiseksi järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen toimintaan.

Vuonna 2019 RIOC ry rekisteröitiin Suomen yhdistyslain mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tanja Tamminen antaa järjestöstä mielellään lisätietoja.