Visio ja missio

Research Initiative on Organised Crime (RIOC ry) on itsenäinen ajatushautomo, joka tekee käytäntöön sovellettavaa yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta järjestäytyneestä rikollisuudesta (JR) ja kehittää työkaluja JR ryhmien ja verkostojen toiminnan vaikeuttamiseksi ja estämiseksi. RIOC ry on Suomessa rekisteröity yhdistys kotipaikkanaan Tampere.

RIOC ry:n tavoitteena on luoda yhä tehokkaampia työkaluja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen työhön sekä tarjota neuvoa-antavaa tukea niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä strategisten että taktisten instrumenttien toimeenpanossa.

RIOC ry tutkii järjestäytyneen rikollisuuden uhkia sekä keinoja niiden torjunnan ja ennaltaehkäisyn tehostamiseksi ja rikollisjärjestöjen toiminnan vaikeuttamiseksi. Samalla RIOC ry toimii kansainvälisenä ammatillisen kehittymisen alustana asiantuntijoille. Tavoitteena on tuoda yhteen JR asiantuntijoita ja käytännöntyön tekijöitä vahvistaen horisontaalista oppimista ja tiedonvaihtoa. RIOCin asiantuntijat osallistuvat projekteihin ja tutkimusjulkaisuihin. Verkosto tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa kokemuksia, tehdä yhteistyötä ja innovoida alan spesialistien kesken.

RIOC ry:n tarkoitus on olla politiikka-relevantti ajatushautomo sekä operationaalinen partneri eri toimijoille. RIOC ry suunnittelee ja kehittää kestäviä ratkaisuja sekä tukee muullakin tavoin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia. Vain valtioiden ja ammatillisten rajojen ylittävä dialogi voi luoda tehokkaita toimintatapoja kansainvälisen rikollisuuden vastaiseen taisteluun. Kansainväliset instituutiot ja rakenteet nykyisellään ovat hitaita taistelemaan nopeasti kehittyviä ja eri tilanteisiin mukautuvia rikollisjärjestöjä vastaan. Läheisessä yhteistyössä partnerien kuten Euroopan Unionin, ETYJ:n ja kansallisvaltioiden kanssa RIOC ry ketteränä kansalaisjärjestönä pyrkii ehdottamaan toimivia ratkaisuja erityiskysymyksiin ja -haasteisiin. RIOC ry yhdistää kansalaisjärjestön joustavuuden kykyyn vastata käytännön ongelmiin, joita sen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä toimivat jäsenet kohtaavat ja huomaavat.