Korruptioraportti julkaistu

RIOC ry:n hallituksen puheenjohtaja Tanja Tamminen ja edellinen varapuheenjohtaja Noora Välimäki osallistuivat 2019-2020 tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena oli pohtia Suomeen sopivia korruption indikaattoreita. Hankkeen kolme loppuraporttia on nyt julkaistu Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan nettisivuilla. Ensimmäisessä raportissa esitellään tutkimusprojektin tulokset ja suositukset yleisesti. Toisessa raportissa Kokonaisvaltaisia menetelmiä korruption seurantaan Tanja Tamminen ehdottaa erilaisia työkaluja kokonaiskuvan luomiseksi. Suomessa on tärkeää ottaa käyttöön sekä korruption uhkakuva-arviot että vuotuinen tilannekuvaseuranta. Kolmannessa artikkelikokoelmassa Empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille korruptiota tarkastellaan eri näkökulmista. Tästä pääset lukemaan Tammisen kakkosraportin kokonaisvaltaisista menetelmistä suomeksi. Linkit muihin raportteihin RIOC uutiset sivulta.

Read

CSDP Handbook on Advisory Support to Tackling Organised Crime

RIOCilta käsikirja EU:n siviilikriisinhallinta­operaatioiden neuvonantajille

Paulius Klikunas ja Tanja Tamminen yhteistyössä Sergii Rybchenkon ja Ievgen Vorobiovin kanssa kirjoittivat käsikirjan EU:n siviilikriisinhallintamissioille lähteville neuvonantajille järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen työhön (The CSDP Handbook on Advisory Support to Tackling Organised Crime). He kaikki olivat aiemmin työskennelleet EU:n neuvoa-antavalla missiolla Ukrainassa (EUAM Ukraine). Kirjoittajat halusivat kirjallaan tukea yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijoita, sillä he tietävät millaisia haasteita neuvonantajat jokapäiväisessä työssään kohtaavat. Kirjoittajat toivovat käsikirjan toimivan työkaluna, joka tukee neuvonantajien työtä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten strategioiden, rakenteiden ja työkalujen kehittämisessä kolmansissa maissa. Käsikirja on saatavissa sen julkaisseen Kriisinhallintakeskuksen sivuilta.

Read