Korruptioraportti julkaistu

19.11.2020

RIOC ry:n hallituksen puheenjohtaja Tanja Tamminen ja edellinen varapuheenjohtaja Noora Välimäki osallistuivat 2019-2020 tutkimushankkeeseen, jonka tarkoituksena oli pohtia Suomeen sopivia korruption indikaattoreita. Hankkeen kolme loppuraporttia on nyt julkaistu Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan nettisivuilla. Ensimmäisessä raportissa esitellään tutkimusprojektin tulokset ja suositukset yleisesti. Toisessa raportissa Kokonaisvaltaisia menetelmiä korruption seurantaan Tanja Tamminen ehdottaa erilaisia työkaluja kokonaiskuvan luomiseksi. Suomessa on tärkeää ottaa käyttöön sekä korruption uhkakuva-arviot että vuotuinen tilannekuvaseuranta. Kolmannessa artikkelikokoelmassa Empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille korruptiota tarkastellaan eri näkökulmista. Tästä pääset lukemaan Tammisen kakkosraportin kokonaisvaltaisista menetelmistä suomeksi. Linkit muihin raportteihin RIOC uutiset sivulta.