RIOCilta käsikirja EU:n siviilikriisinhallinta­operaatioiden neuvonantajille

2.9.2020
CSDP Handbook on Advisory Support to Tackling Organised Crime

Paulius Klikunas ja Tanja Tamminen yhteistyössä Sergii Rybchenkon ja Ievgen Vorobiovin kanssa kirjoittivat käsikirjan EU:n siviilikriisinhallintamissioille lähteville neuvonantajille järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen työhön (The CSDP Handbook on Advisory Support to Tackling Organised Crime). He kaikki olivat aiemmin työskennelleet EU:n neuvoa-antavalla missiolla Ukrainassa (EUAM Ukraine). Kirjoittajat halusivat kirjallaan tukea yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijoita, sillä he tietävät millaisia haasteita neuvonantajat jokapäiväisessä työssään kohtaavat. Kirjoittajat toivovat käsikirjan toimivan työkaluna, joka tukee neuvonantajien työtä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten strategioiden, rakenteiden ja työkalujen kehittämisessä kolmansissa maissa. Käsikirja on saatavissa sen julkaisseen Kriisinhallintakeskuksen sivuilta.