RIOC osallistui ETYJ:n konferenssiin järjestäytyneestä rikollisuudesta

6.10.2020

Lokakuun 5. päivä 2020 RIOC osallistui ETYJ:n puheenjohtajamaa Albanian ja ETYJ sihteeristön järjestämään konferenssiin: OSCE Chairmanship conference ”Addressing Organised Crime through Strategic Partnerships”. RIOC nosti esiin kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyden sekä kansalaisyhteiskunnan roolin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Konferenssiohjelma oli erittäin mielenkiintoinen ja mahdollisti kokemusten vaihtamisen niin jäsenmaiden kuin kansainvälisten organisaatioiden, ajatushautomoiden ja yksityissektorin edustajien välillä. Eteläisen Välimeren kumppanimaiden edustajat kertoivat järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun haasteista. Puhujalista oli vaikuttava.

Etyjin vt. pääsihteeri ja Etyjin konfliktinestokeskuksen johtaja, Tuula Yrjölä, nosti loppupuheenvuorossaan monia RIOCin esiin tuomia huomoita esiin kuten kansalaisjärjestöjen ja tutkivien journalistien merkittävän roolin. Puheenjohtajamaa Albania vaati konreettisempia toimia ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, sillä viranomaiset ja oikeuslaitos eivät voi taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan yksin.