RIOC selvittää yhteistyömahdolli­suuksia Albaniassa ja Kosovossa

11.3.2020
Tirana

RIOCin asiantuntijoilla on myös laajaa kokemusta Balkanin kysymyksistä. Muun muassa hallituksen puheenjohtaja Tanja Tamminen on aiemmin työskennellyt EU:n oikeusvaltio-operaatio EULEXissa yli viisi vuotta. Maaliskuussa Tamminen osallistui lyhytaikaisena asiantuntijana Twinning-hankkeeseen, jossa suomalaiset ja virolaiset asiantuntijat eri julkishallinnon organisaatioista tukevat Albanian turvallisuusakatemian toiminnan kehittämistä. Hankekonsortiota johtaa POLAMK. Tamminen vieraili myös Kosovossa keskustellen yhteistyömahdollisuuksista paikallisten toimijoiden kanssa sekä valmistellen in-mission koulutusta EULEXin ja ETYJ:n edustajien kanssa.