EUPCST työpaja käsikirjan julkistamisen yhteydessä

9.10.2019
käsikirjan kirjoittajat ja Jari liukku

RIOCin perustajat tuottivat ohjelman Kriisinhallintakeskuksen ja Poliisiammattikorkeakoulun järjestämään työpajaan otsikolla Advisory role of CSDP Missions in disrupting Criminal Organisations in host countries. Kolmen päivän koulutus järjestettiin Järvenpäässä EU Police and Civilian Services Training (EUPCST) projektin puitteissa EU:n IcSP rahotuksella lokakuussa 2019. Työapajaan osallistui asiantuntijoita EU:n jäsenmaista, ulkosuhdehallinnosta (ml. Deputy Civilian Operations Commander, Birgit Loeser), UNODC:sta, ETYJ:ltä and Europolista.

The Handbook on Advisory Support to Tackling Organised Crime, käsikirja, jonka Paulius Klikunas and Tanja Tamminen olivat kirjoittaneet, julkaistiin tilaisuudessa, ja se sai osallistujilta lämpimän vastaanoton.