RIOC ry perustettu

8.10.2019
Workshop on Organised Crime in Finland 2019

Kylmänä lokakuun päivänä eteläisessä Suomessa viisi oikeusvaltioasiantuntijaa tapasivat järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen työpajan yhteydessä ja perustivat kansalaisjärjestön, joka toimii alustana yhteistyölle, tutkimukselle ja keskusteluille siitä, kuinka järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption uhkia voisi paremmin ehkäistä.

RIOC tuo yhteen asiantuntijoita eri ammattiryhmistä. Tavoitteena on vahvistaa yleistä tietoisuutta järjestäytyneen rikollisuuden uhista sekä osallistua yhteisiin toimiin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten voimavarojen kehittämiseksi.  Research Initiative on Organised Crime RIOCn ry rekisteröitiin Suomen yhdistysrekisteriin 14.11.2019.